بررسی علل بزهکاری زنان

info

این محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد.
لینک دانلود محصول هم به نشانی ایمیل شما ارسال می گردد و نیز در صفحه حساب شخصی شما ذخیره می گردد. (حجم فایل: 537 KB)

بررسی علل بزهکاری زنان

  • اصلی
  • تعداد صفحات: 33
  • نوع فونت: نازنین 14
  • فرمت پروژه: ورد 2003
  • زبان: فارسی
  • تاریخ بارگذاری: 14/2/92

بررسی علل بزهکاری زنان

 

چکیده:
 
در اسلام پیشگیری مقدم بر درمان است درد نشانه ای است برای هشدار مشکل ، اگر درد نبود احساس مشکل هم نبود و مشکل شناخته نمی شد ، بزه دیده به کسی اطلاق می شود که از طرف یک فرد بزهکار یا تحت شرایطی خاص ستم یا بزه را متحمل می شود . بزه دیده در حقیقت نقطه مقابل و قربانی بزه کاری است . خانواده بعنوان مهمترین نهاد اجتماعی نقش مهمی در سلامت افراد یک جامعه وظهور ایده های اجتماعی دارد و به گفته مزلو مهمترین نیازهای بشری مانند نیازهای فیزیولوژی ، امنیت ، نظم ، عشق و احترام در خانواده پاسخ داده می شود . جامعه شناسان و روان شناسان معتقدند کمبود و نارسایی در محبت ، تبعیض در خانواده ، کسرت فرزندان ، تک فرزندی ، بی بندوباری در روابط والدین ، مهاجرت ، محله مسکونی خانواده ، ازدواج مجدد ، تفاوتهای سنی و جنسی ، زندگی با نامادری و ناپدری و نظایر آن در فراهم کردن زمینه های بزه و بزه دیدگی مؤثرنداز مهمترین شرایط و عوامل زمینه ساز بزه و بزه دیدگی می توان به خشونتهای خانواده بخصوص والدین ، بی اعتقادی آنان ، سطح درآمد (پایین یا بالا) ، میزان تحصیلات ، اعتیاد و طلاق و نظایرآن اشاره کردنتایج تحقیقی که در سال ۱۳۸۰ در استان گلستان انجام شده نشان می دهد که بعلت ازدیاد اقوام مختلف در این منطقه اعتیاد بعنوان مهمترین عامل در بروز تعارضات خانوادگی و ارتکاب جرم فرزندان محسوب می شود .همچنین بی سوادی والدین در افزایش بزه فرزندان مؤثر است از سوی دیگر بیشترین افراد بزهکار متعلق به خانواده های از هم پاشیده می باشد.بطور کلی برای پیشگیری و عدم گسترش بزه باید ابتدا سه اولویت را در نظر گرفت ؛ عموم مردم ، افراد در معرض خطر و توجه به بزه دیدگان . که در این راستا توسعه نهادی یعنی توجه به خانواده ، ارزشهای آن ، مراقبت از فرزندان ، آموزش والدین بخصوص زوجهای جوان در برخورد با فرزندان و چگونگی تسلط و نظارت بر آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است .
 بزه دیده به کسی اطلاق می شود که توسط یک فرد بزهکار یا تحت شرایطی خاص مثلاً اختلال روانی والدین ، طلاق ، تعارض های تربیتی ، ضعف نظام های حمایتی اجتماعی یا ضعف های شخصیتی خود ، ستم و بزه را متحمل می شود . بزه دیده معادل انگلیسی Crimevictim است و در حقیقت نقطه مقابل بزهکار یا delinquentcy می باشد. بزهدیدگان قربانیان بزهکاری هستند و مصایب آن را تحمل می کنند .(ساروخانی ، ۱۳۷۰)
خانواده عبارتست زن ومرد و فرزندانی که بین آنها رابطه ای خاص برقرار باشد که به موازین سلوک و حل مسائل و شیوه زندگی میانجامد.(اینترنت)
 
سایر عناوین موجود
 
واژه های کلیدی :6
مقدمه :6
مهمترین علل بزهکاری زنان :7
تاریخچه مختصر بزه دیده شناسی8
آسیب سازی بزه دیده9
زمینه ها و شرایط خانوادگی بزه دیدگی10
خشونت خانوادگی و بزه دیدگی12
راههای اصلاح و مهار پرخاشگری13
کثرت فرزندان وتربیت نامناسب14
بی اعتقادی والدین و بزه14
رابطه سطح درآمد والدین و بزه دیدگی15
محل سکونت و تاثیر آن در بروز بزه و بزه دیدگی16
محیط مسکونی16
سطح تحصیلات والدین و بزه16
رابطه اعتیاد و بزه دیدگی17
بررسی تاثیر از هم پاشیدگی کانون خانواده و بزه دیدگی17
رابطه سن افراد با بزه و بزه دیدگی17
برخی از مسائل و مشکلات روانی زنان :18
روان شناسان فردی را از نظر روانی سالم یا هنجار می‏دانند که:20
احتیاجات اساسی انسان عبارت‏اند از:23
احتیاجات بدنی:23
احتیاجات روانی :23
بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری :26
 
نتیجه گیری:
۱-            خانواده به عنوان مهمترین و بنیادی ترین نهاد اجتماعی در سلامت و شرافت و انحراف اعضای ان موثر است که دارای کارکردهای ذیل می باشد.تولید کالای اقتصادی و خدماتی ، تعیین پایگاه اجتماعی برای فرزندان، آموزش فرزندان ،آموزش مذهب به کودکان و نوجوانان ، تولید نسل، حمایت ، عطوفت و محبت و روابط اجتماعی خانواده.
۲-            رشد و توسعه فناوری و صنعت در جوامع فعلی شکل و کارکرد خانواده های را تغییر داده که این مسئله در جای خود قابل تامل است 
۳-            برخی عوامل تاثیر گذار بر خانواده ها همانند طلاق ، فوت ، اعتیاد ، اختلالات روانی ،رسانه های گروهی یا جمعی ، میزان تحصیلات والدین، شغل والدین ، سطح درآمد، سن والدین و ... توانسته تغییر و تحول را در نوع رفتاراعضا خانواده داشته باشد که میزان تاثیر هریک از این عوامل متفاوت است و علاوه بر اینکه عامل ایجاد بزه و بزهکاری در افراد می گردد شرایط و زمینه های آن را در سایر اعضا فراهم می آورد .
۴-            جدایی والدین یا طلاق همسر و غیبت طولانی یکی از والدین در خانواده آثار ناگواری را بر سایر افراد به خصوص فرزندان وارد می سازد لذا در سیستم خانواده نباید دنبال بازنده و برنده بود بلکه به دنبال نتیجه کلی از کار سیستم بود.
۵-            خانواده های که در زیر یک سقف یکدیگر را تحمل می کنند و یخچالهای عاطفی درست کرده اند چه بسا آثار مخرب تری بر فرزندان خود برجای می گذارند.
۶-            حیات خانواده بستگی به بالا بردن سطح تحمل این نهاد و تسهیلاتی که نظام اجتماعی برای نظام خانواده فراهم می سازد دارد.
۷-            اغلب کودکانی که والدین خود را از دست داده ا ند سراز جرم در آورده یا منحرف شده اند.
۸-            اعتیاد والدین باعث سستی پیوند عاطفی و ویرانی خانواده شده است 
۹-            ازدواج مجدد والدین و زندگی کودک با ناپدری و نامادری زمینه های پرخاشگری و حسادت و تبعیض قائل شدن بین فرزندان را در خانواده فراهم می آورد 
۱۰-بیسوادی ، محیط نا مناسب و فقر و رفاه هم باعث بروز بسیاری از انحرافات اجتماعی می باشد.
۱۱- والدین در نوع ارتباط با فرزندان باید دقت لازم را بعمل آورند چه بسا منشا انحرافاتی در این ارتباطات می باشد.
 
پیشنهادات :31
 
منابع :
 -آقا بخشی ، حبیب ،اعتیاد و آسیب شناسی خانواده، تهران ، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،۱۳۷۸.
-اعزازی ، شهلا، جامعه شناسی خانواده چاپ اول ، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان ،۱۳۷۶.
-اینترنت (آقابخشی، کارگاه آموزشی، خانواده بعنوان یک سیستم)کنگره ۶۰، ۲۶/۱۱/۱۳۸۷.
-خراسانی ،مجتبی ، بررسی علل بزهکاری جوانان دراستان گلستان ، پایان نامه ارشد،۱۳۸۴.
-روزنامه همشهری، شنبه۱۹دی ،۱۳۸۳.
-ساروخانی ، باقر،، دایره المعارف علوم اجتماعی، تهران ، چاپ اول ، انتشارات کیهان،۱۳۷۰.
-قائمی، علی ، آسیب ها و عوارض اجتماعی ، چاپ اول – انتشارات امیری ،۱۳۶۸ .
-قائمی ،علی، ترس و اضطراب در کودکان،چاپ اول ،انتشارات انجمن و اولیا و مربیان،۱۳۶۴.
-قائمی ،علی، کودک و خانواده نابسامان،چاپ اول ،انتشارات انجمن و اولیا و مربیان ،۱۳۶۶.
-کی نیا ، مهدی، جرم شناسی ، تهران ، مجتمع علمی فرهنگی مجد،۱۳۷۴.

 

نظرات کاربران درباره بررسی علل بزهکاری زنان

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد بررسی علل بزهکاری زنان نظر می دهد.

ارسال نظر درباره بررسی علل بزهکاری زنان

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha
قیمت: 50,000 ریال
کد محصول 515144
محصولات مشابه