بررسی رابطه سبک های دلبستگی و رضایت از روابط زناشویی در دانشجویان متاهل

info

این محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد.
لینک دانلود محصول هم به نشانی ایمیل شما ارسال می گردد و نیز در صفحه حساب شخصی شما ذخیره می گردد. (حجم فایل: 663 KB)

بررسی رابطه سبک های دلبستگی و رضایت از روابط زناشویی در دانشجویان متاهل

  • اصلی
  • تعداد صفحات: 85ص
  • نوع فونت: زر14
  • فرمت پروژه: ورد2003
  • زبان: فارسی
  • تاریخ بارگذاری: 18/04/1390

بررسی رابطه سبک های دلبستگی و رضایت از روابط زناشویی در دانشجویان متاهل

چکیده 

در این پژوهش به بررسی رابطه سبکهای دلبستگی و رضایتمندی از روابط زناشویی در شهرستان قزوین پرداخته شده است . در این راستا فرضیه های زیر مطرح شدند: 1 – بین سبک های دلبستگی در زوج ها و رضایتمندی آنها رابطه وجود دارد . 2 – بین دو گروه زنان و مردان از نظر سبک های دلبستگی تفاوت معنار دار وجود دارد . 3 – تفاوت معناداری بین رضایتمندی زناشویی در زنان و مردان وجود دارد . جامعه آماری عبارت است از کلیه زوج های جوان شهرستان قزوین ، نمونه آماری عبارت است از 30 زوج که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند . داده ها با استفاده از پرسشنامه های رضایت زناشویی  و مقیاس دلبستگی بزرگسالان  جمع آوری شده است ، سپس بر اساس حروف الفبا طبقه بندی شده و با استفاده از نرم افزار آماری Spss و روش های آماری ضریب همبستگی و T-Student تحلیل شده اند ، در نهایت  فرضیه اول مورد تائید قرار گرفته است .
 
سایر عناوین موجود :
 
فصل اول - کلیات تحقیق
 
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
فرضیه کلی (اصلی )
متغیرهای تحقیق
تعاریف نظری
دلبستگی
رضایت زندگی زناشویی
تعاریف عملیاتی
رضایت زندگی زناشویی
دلبستگی
 
فصل دوم - مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 
پیشینه بحث
مقدمه:
دلبستگی :
نظریه فروید در مورد دلبستگی
کردار شناختی دلبستگی
پیشینه نظری
مفهوم رضایت از زندگی زناشویی نظریه های روانکاوی:
دیدگاه فروید (1856) در ارتباط با رضایت زندگی:
مفهوم رضایت زندگی در نظریه روانی اجتماعی و زیستی آدلر (1870)
نظریه اریکسون (1963) در ارتباط با سلامت :
نظریه کورت لوین)1890( در ارتباط با رضایت زندگی:
نظریه کارل راجرز (1902) در ارتباط با رضایت زندگی:
پیشینه پژوهش:
 خشنودیدر خانواده و عوامل موثر درآن
 ناخشنودیو طلاق در خانواده وعلل آن
ناسازگاری در زندگی زناشویی
اما عوامل مشکل آفرین چه هستند؟
به بخشی از این مسائل توجه کنید:
به وجود آمدن خشم
چه می توان کرد؟
خوشبختی در زندگی زناشویی    
اختلافات در زندگی زناشویی     
همسرتان را همان طور که هست بپذیرید
چند مورد تهدیدکننده آرامش زندگی مشترک
روشهایی برای زندگی زناشویی موفق       
 
فصل سوم - روش شناسی
 
روش تحقیق
جامعه ی مورد مطالعه
حجم نمونه
روش نمونه گیری
ابراز اندازه گیری تحقیق
مقیاس دلبستگی بزرگسالان
پرسشنامه رضایت زناشویی
روش آماری مربوط به فرضیه
 
فصل چهارم - یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها
 
مقدمه فصل چهارم
جدول 1 – جدول توزیع فراوانی وضعیت سنی آزمودنی ها   
جدول 4 – جدول توزیع فراوانی رضایت زندگی زناشویی
نمودار 1 – نمودار توزیع فراوانی رضایت زندگی زناشویی
نمودار 2 – نمودار توزیع فراوانی سن آزمودنی ها
ضریب همبستگی
جدول 2-4 بین سبکهای دلبستگی زوجها و رضایتمندی آنها از زندگی زناشویی رابطه وجود دارد .
نمودار 5 – نمودار ستونی رابطه میان دلبستگی و رضایت از زندگی زناشویی .
نمودار 6 – نمودار ستونی رابطه میان رضایت از زندگی زناشویی و سن آزمودنی ها   
بحث و نتیجه گیری
 
فصل پنجم - بحث و نتیجه گیری
 
محدودیتها
پیشنهادات
فهرست منابع و ماخذ

نظرات کاربران درباره بررسی رابطه سبک های دلبستگی و رضایت از روابط زناشویی در دانشجویان متاهل

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد بررسی رابطه سبک های دلبستگی و رضایت از روابط زناشویی در دانشجویان متاهل نظر می دهد.

ارسال نظر درباره بررسی رابطه سبک های دلبستگی و رضایت از روابط زناشویی در دانشجویان متاهل

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha
قیمت: 200,000 ریال
کد محصول 310043
بر اساس سلیقه شما...